Ремонт на ледогенератори Пловдив

Ремонт , поддържка и извършваме профилактика на ледогенератори Пловдив

Извършваме ремонт на всияки видове ледогенератори :

  • Ледогенератори за кубчест лед

  • Ледогенератори за зърнест лед

  • Ледогенератори за люспест лед

  • Ледогенератори за зарчест лед

 

Ремонт на ледогенератори

– Подмяна на компресори
– Подмяна на циркулационна помпа
– Подмяна термостати и програматори
– Отстраняване на пропуски на хладилния кръг

Профилактика на ледогенератори

– Измиване и почистване на кондензатор

– Измиване и почистване на всички водопроводни елементи ледогенератора